Start för innehåll

Studerande

Välkommen in till biblioteken med era listor över kurslitteratur!

Vi hjälper gärna till att försöka få tag på böcker åt er. Om det är någon som känner sig osäker över hur man söker i katalogen, kan vi visa det. (Det är inte på något sätt ett krav att ha sökt själv i katalogen, men det är många som gärna vill kunna det.)
 
Biblioteken i Åsele kommun har nyligen börjat köpa in kurslitteratur. Vi har sedan tidigare köpt in en del allmänna böcker som kan vara användbara för studerande. Det är till exempel böcker om rapportskrivning och studieteknik, allmän vetenskapsteori med mera.
 
Många av biblioteken inom V8-samarbetet har köpt in kurslitteratur. Det är fritt fram att låna och ställa sig i kö på böckerna. För kurslån gäller 2 veckors lånetid. 
 
En hel del kurslitteratur måste lånas in från andra bibliotek utanför V8-samarbetet. Tänk på att det ibland kan dröja, eftersom det är många som vill låna kursböcker.
 
Studerande i Åsele
I regel är det personal på biblioteket även när det är stängt. Det går alldeles utmärkt att sitta i biblioteket och använda till exempel uppslagsverk. Oftast går det också att få låna böcker - det är bara att fråga.
 
Studerande i Fredrika
Eftersom Fredrika bibliotek inte har lika många timmar öppet, kan det kanske vara idé att vända sig direkt till Åsele bibliotek. Vi har ju tät kontakt mellan biblioteken, så det går naturligtvis också att lämna in önskemål om kurslitteratur till Britt-Marie. Ange gärna om böckerna ska hämtas i Fredrika eller Åsele!