Start för innehåll

Alla tiders! Åsele

Åsele var först!

Sedan 2000 har Åsele haft ett samarbete med Västerbottens museum och DAUM. Åsele fick då en egen så kallad ”Informations-Ö”. Åsele kommun fick den allra första i länet.
 
Det som ingår i ”Ön” är en mediapelare och några montrar med material som har lokal anknytning. Tanken har varit att allmänheten ska kunna söka information om länet där. Numera heter det Alla tiders Åsele.Tanken är att man skall kunna visa filmer med lokal anknytning. Museet har 2010 lanserat en databas, WiGo, där alla kan bidra med lokalt material. Ta kontakt med biblioteket för mer information!
 

Det finns en styrgrupp med representanter för biblioteken i kommunen, skolorna, hembygdsföreningarna och studieförbunden. I anslutning till mötena blir det även en del fortbildning.

Varje år träffas styrgruppen några gånger för att planera programpunkter tillsammans med museet och DAUM. Mötena hålls i regel på biblioteket i Åsele. Många av programpunkterna äger även rum i biblioteket. Naturligtvis förläggs en del program till Fredrika också.

 
I regel är det 2 programpunkter per år, men ibland fler.