Start för innehåll

Meröppet

Besök biblioteket utanför ordinarie öppettider

 

Tidskriftshörnan Vilhelmina bibliotekUnder de tider vi har meröppet kan Du som är 18 år fyllda, har lånekort och skrivit på ett förbindelseavtal använda det obemannade biblioteket.

Det kan vara kvällar, helger, under långhelger och skollov.
Våra MERöppet-tider är beroende av Folkets Hus öppettider. Om Folkets Hus har stängt har även biblioteket det.
Aktuella mer-öppettider hittar du alltid under http://www.v8biblioteken.se/oppettider 

 

Meröppet bibliotek – vad innebär det?

BokhyllaDu kan använda biblioteket även när det inte är öppet/bemannat. Begreppet meröppet är medvetet valt för att poängtera att det handlar om ett komplement till och inte en ersättning av det bemannade biblioteket.

Om Du vill ha personlig service, hjälp med informationssökning och referensfrågor är Du välkommen att besöka oss under ordinarie öppettider när personal finns på plats.

Under meröppet kan Du studera, läsa tidningar och tidskrifter, hämta reserverat material, använda det trådlösa nätverket, låna och återlämna material eller boka och använda de publika datorerna.


För vem?

För att få tillgång till det meröppna biblioteket måste Du

  • inneha giltigt lånekort och PIN-kod
  • vara minst 18 år

Hur blir jag meröppet-användare?

Besök biblioteket när det är bemannat och

  • registrera Dig som meröppetanvändare
  • skriv på ett förbindelseavtal.

Då får du en tagg på ditt lånekort (en klisterlapp med datachip) och kan ta dig in i bibliotekslokalen under meröppettider.

Så fungerar det

Under meröppet-tiderna kan Du låsa upp entrédörren med hjälp av Din nyckeltagg och pinkod på knappsatsen vid dörren.

Nyckeltaggen och pinkoden är personliga och får inte lämnas ut till någon annan person. Det är viktigt att Du inte släpper in obehöriga personer.

När meröppettiden är slut måste Du lämna lokalen.

Kontrollera alltid att dörren slagit igen ordentligt och är låst när Du lämnar biblioteket.

 

Skötsel och säkerhet

För att meröppet ska fungera är det viktigt att Du plockar undan efter Dig och följer de regler som finns. 

Biblioteket ansvarar inte för kvarglömda eller förlorade föremål.

Vuxen bekant eller anhörig som önskar följa med under meröppet uppmanas skaffa egen behörighet. Barn får självklart följa med förälder eller målsman.

 

Låna och återlämna

Självbetjäningsautomat Vilhelmina bibliotekDu lånar och återlämnar Dina böcker som vanligt i vår självbetjäningsautomat.

Följ instruktionerna på skärmen.

Återlämnar Du film, TV– eller dataspel läggs de i en särskild låst, röd boklåda mellan lånediskarna .

Om Du inte vet hur självbetjäningsautomaten fungerar visar vi Dig gärna, det är enklare än du tror!

OBS! Under meröppettid kan Du tyvärr inte låna film, TV– eller datorspel,  

Här finns en informationsfolder om meröppet bibliotek och det förbindelseavtal du måste godkänna och skriva under för att kunna nyttja meröppet bibliotek.

Har Du frågor vänd Dig till oss på biblioteket!

 

Bakgrund till meröppet vid vårt bibliotek

I samtal med biblioteksanvändare och i vår senaste brukarundersökning har framkommit att många önskar att biblioteket skulle vara öppet även på lördagar, eftersom de inte har möjlighet att besöka oss under veckorna. Vi vill naturligtvis tillmötesgå invånarnas önskemål så långt det bara är möjligt, men samtidigt är det förstås en kostnadsfråga. Vi har därför undersökt alternativ lösning i form av meröppet.

På andra platser i Sverige, framförallt i den södra delen, har meröppna bibliotek funnits några år och nyligen blev Vindeln den första kommunen i Västerbotten med meröppet bibliotek. I våras beslöt våra politiker att under ett halvår testa konceptet även här och beviljade medel för inköp av passersystem.