Ändrad service på Lycksele bibliotek p.g.a. covid-19

Vi följer rådande restriktioner för Västerbotten. Gäller 2020-11-11 t.o.m. 2020-12-08 och kan komma att förlängas.

  • Ditt besök får endast gälla biblioteksärenden. Vi ber dig att vara så snabb som möjligt. Du ska vara helt symptomfri!
  • Datorer får endast användas i myndighetsärenden och ditt ärende ska genomföras så snabbt som möjligt. Endast en person per dator. 
  • Dagstidningarna finns tillgängliga för bläddring men inga sittplatser erbjuds. 

För dig som inte kan/vill komma in på biblioteket kan vi hjälpa till med: 

  • Utlämning av böcker utanför dörren
  • Hemelverans av böcker inom Lycksele tätort
  • Utskick av böcker utanför tätorten

Ring 0950-168 25 eller mejla biblioteket@lycksele.se

Hjälp oss stoppa smittspridningen!

Kontakta oss i första hand via telefon och mejl om det är möjligt. 
Många av dina ärenden kan du göra hemifrån genom att logga in på Mina sidor här på hemsidan.