”Bergvattnet” Dorotea 1800 – 1940

från Nybygge till Jordbrukssamhälle till Sockencentrum av Bo Sandqvist och Christer Oskarsson

Materialet handlar om Bergvattnets utveckling, mestadels från tiden efter 1804. Tiden före detta årtal, från det att Bergvattnets första nybygge upptogs, finns redan dokumenterat i andra skrifter.

Bergvattnet ”Dorotea” är bland de fåtal byar som icke fått någon sammanfattad dokumentation i bokform. Därför gör författarna här ett försök att med hjälpa av tillgängligt material dokumentera om Bergvattnet.


Första delen: Bergvattnet utveckling, nybyggare – hemmansägare – småbrukare fram till 1940-talet.
Andra delen: Kyrkstadens bebyggelse med stugägare.
Tredje delen: Bergvattnets bebyggelse med hus och annan bebyggelse.
Fjärde delen: Div. dokument om utveckling och andra händelser.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Marguerite Nensén Edström den 26 mars 2013