100 svenska ledare berättar

Kaj Pollak, Pia Sundhage och 98 andra framgångsrika svenska ledare ger sin syn på vad som kan ligga bakom ett riktigt bra ledarskap.Vad är gemensamt för ledarrollen oavsett om det gäller börsbolag, myndigheter eller idrottsföreningar?

Frågan är vad som är gemensamt för ledarrollen oavsett om det gäller börsbolag, myndigheter eller idrottsföreningar.

Här reflekterar 100 svenska ledare med tillsammans över 2000 års erfarenhet över passionen, självinsikten, drivet, lagbygget, tydligheten, delaktigheten och modet. De kommer från helt olika branscher och verksamheter och författarna har sökt svar på om det finns viktiga gemensamma nämnare som lyfts fram.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Kerstin Oskarsson den 24 februari 2014