Alla tiders Malå

I Malå pågår samarbete mellan Skellefteå museum och Malå bibliotek, samt ABF Mitt i Lappland och Studieförbundet Vuxenskolan.

I Malå samarbetar biblioteket, Skellefteå museum samt studieförbunden i Malå kring arrangemang och andra aktiviteter med kulturhistorisk utgångspunkt.

Den lokala arbetsgruppen träffas minst 2 gånger/år och genomför minst två offentliga arrangemang/år.