Alla tiders Norsjö

I Norsjö pågår samarbete mellan Skellefteå museum och Norsjö bibliotek, samt ABF Mitt i Lappland och Studieförbundet Vuxenskolan.

I Norsjö samarbetar biblioteket, Skellefteå museum samt studieförbunden i Norsjö kring arrangemang och andra aktiviteter med kulturhistorisk utgångspunkt.

Den lokala arbetsgruppen träffas minst 2 gånger/år och genomför minst två offentliga arrangemang/år.