Alla Tiders Vilhelmina

Västerbottens Länsmuseums särskilda kontaktytor i länets kommuner, det som tidigare kallades informationsöar, går numera under benämningen Alla tiders!

Alla Tiders är ett samarbete mellan

Vilhelmina folkbibliotek
Vilhelmina museum
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare
Vilhelmina kommun/Utvecklingsenheten
Vualtjere duodji
Vilhelmina Fotoarkiv
Bernhard Nordh-sällskapet
Västerbottens museum

Syftet med Alla Tiders är

att sprida kunskap om människor, föremål, platser och händelser ur vår lokala kulturhistoria. Samarbetet organiseras via en arbetsgrupp som träffas några gånger per år. Vi informerar då varandra om vad som är på gång inom respektive verksamhet och planerar gemensamma arrangemang och aktiviteter.