Jag ansvarar för service gentemot barn och unga, skola, barnomsorg och skolbibliotekspersonal. Jag ansvarar även för Äppelhyllan, Talboks- och Stor stil-avdelningen. 

Vill du ha tips på barn- och ungdomsböcker, talböcker, media anpassad för dig med lässvårigheter eller funktionsnedsättning eller få information om Egen nedladdning är du välkommen att kontakta mig!