Att läsa på olika sätt

V8-biblioteken erbjuder böcker i olika former så att alla ska kunna ta del av det skrivna ordet.

Lättlästa böcker

Dessa böcker är bearbetade så att de ska vara lättare att ta till sig. De kan passa för dig som är läsovan eller håller på att lära dig svenska.

Storstilsböcker

För dig som vill ha böcker med lite större text finns det storstilsböcker på biblioteken. Alla ord är de samma som i de vanliga tryckta böckerna, den enda skillnaden är att bokstäverna är större.

Ljudböcker

Om man vill lyssna istället för att läsa kan man låna hem ljudböcker. Dessa finns på CD-skivor eller samlat på en skiva i Mp3-format. Dessa är ofta inlästa av skådespelare eller författarna själva. Vi tillhandahåller även e-ljudböcker som är strömmande.

Talböcker

Till skillnad från ljudböcker är talböcker endast till för dem som har någon typ av läsnedsättning. Dessa böcker kallas för Daisy och är producerade av MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). I deras katalog Legimus finns mer än 100 000 böcker inlästa.

Äppelhyllan

På Äppelhyllan samlar vi på biblioteket böcker för den som har någon typ av läsnedsättning. Där finns förutom talböcker även teckenspråksbaserade böcker, punktskriftsböcker och taktila böcker.

E-böcker och e-ljudböcker

Dessa böcker kan du låna hemifrån. E-böckerna laddar du ner till din telefon eller dator och de finns då tillgängliga för dig i 28 dagar. E-ljudböcker lyssnar du på strömmande och då måste du ha tillgång till internet under hela lyssningen. Läs mer om hur du lånar dessa under fliken E-biblioteket.