Att låna

Lånekort

Du kan få ett lånekort från och med att du är sex år genom att besöka något av våra bibliotek inom V8-samarbetet, det vill säga biblioteken i Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele kommuner. Om du är under 18 år och inte själv har giltig identifikation måste du ha med en vårdnadshavare med giltigt ID, då det är denne som kommer att bli ansvarig för dina lån.

Flera av biblioteken inom V8-samarbetet delar ut lånekort till barnen, antingen när de börjar i sexårsverksamheten eller i årskurs 1. Ta kontakt med ditt bibliotek för att få veta vad som gäller i din kommun.

Från 13 års ålder erbjuder biblioteket barnet att själv hantera och kontrollera sina lån i större utsträckning. Vårdnadshavares ansvar kvarstår dock. Eventuella fakturor för borttappat/skadat material kommer liksom tidigare att skickas till vårdnadshavare.

Lånekortet är gratis och kortet går att använda på alla bibliotek inom V8-samarbetet. Tänk på att det är du som är ansvarig för det som lånas på ditt kort. Det du lånar ska lämnas tillbaka i rätt tid och oskadat.

Om du förlorar ditt kort kontakta biblioteket och spärra det. Ett nytt kort kostar 10 kr.

Om du flyttar och ändrar din adress via Adressändring så kommer dessa uppgifter att uppdateras även på biblioteket. Om du däremot ändrar mobilnummer eller e-postadress så måste du kontakta oss.

Mina sidor

Genom att logga in på Mina sidor kan du se över dina lån, göra omlån, reservera, ge omdömen med mera.

Du loggar in genom att klicka på "Logga in" längst upp i högra hörnet på den här webbsidan.

Om du behöver hjälp ber vi dig att vända dig till biblioteket.

Låna

För att låna behöver du ha ditt lånekort eller ett giltigt ID med dig. Du kan låna med hjälp av personalen vid lånedisken eller använda sjävlbetjäningsautomaten (då behöver du även använda din fyrsiffriga pinkod). Du kan ha max 100 lån samtidigt.

Lånetiden är vanligtvis fyra veckor, men den kan vara kortare om det är många som står i kö på just den titel du vill låna. Vissa typer av medier har alltid kortade lånetid, till exempel filmer som du får låna i en vecka. På lånekvittot eller under Mina sidor kan du se vilket återlämningsdatum som gäller. 

Om du vill ha en bok som inte finns inom V8-biblioteken så kan vi i många fall hjälpa till med att göra ett så kallat fjärrlån. Det betyder att personalen på ditt bibliotek lånar en bok från ett annat bibliotek i Sverige och sen lånar ut den till dig.

Vissa medier har åldersgräns, vilket biblioteken följer strikt. Det betyder att biblioteket inte kan låna ut dessa om personen inte har åldern inne.

Låna om

Det går att låna om tre gånger, så länge någon inte ställt sig i kö på titeln. Detta gör att du kan låna en titel i tre omgångar, vilket ger sammanlagt 12 veckor. De fyra nya veckorna räknas från det att du lånar om och inte från ditt gamla återlämningsdatum.

För fjärrlån måste du kontakta personalen på ditt bibliotek om du vill låna om, detta kan du inte göra via Mina sidor eller på utlåningsautomaten.

Reservera

Saknar du en titel som du vill låna och som inte står på hyllan, kan du antingen logga in på Mina sidor eller höra av dig till oss på biblioteket. När boken finns tillgänglig får du ett meddelande och kan komma och hämta boken på det bibliotek du valt som hämtställe. Du kan välja att få meddelandet via mail, sms eller brev. Du har tio dagar på dig att komma och låna titeln.

När du ställer dig i kö på en bok kan det kännas som att det är många före dig. Tänk då på att du köar inte på en bok, utan på flera böcker med den titeln som finns inom V8-biblioteken. Du kan köa på max 15 titlar samtidigt.

Lämna tillbaka

Du kan lämna tillbaka dina lån på alla V8-bibliotek, det vill säga biblioteken i Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele kommuner. Det finns bokinkast om du inte har tid att komma under öppettiderna. 

Om du lämnar ditt mobilnummer eller din e-postadress till biblioteket kan du få en förvarning innan din lånetid går ut, du har då möjlighet att låna om titeln om ingen står på kö. Efter att lånetiden gått ut får du två övertidsvarningar innan räkning skickas ut för de lån du inte återlämnat.

Inköpsförslag

Finns inte boken du är intresserad av på något av våra bibliotek kan du lämna inköpsförslag via formuläret "Inköpsförslag" som du hittar längst ner på den här hemsidan eller kontakta biblioteket.

Sekretess

Personalen på biblioteken får enligt lag inte berätta för någon annan vad du har lånat eller reserverat. När du återlämnat materialet kommer informationen kring ditt lån att försvinna ur vårt system. Du kan be oss spara en historik över dina lån, men denna lista får endast du och personalen ta del av.