Att störa homogenitet

Samtal och reflektioner med utgångspunkt i mångfaldsperspektiv, pluralism och normkritik.

I fyra konferenser som genomfördes i Örebro under hösten 2013 och våren 2014 ville Länsstyrelsen i Örebro störa bilden av det homogena genom samtal och reflektioner som tog sin utgångspunkt i mångfaldsperspektiv, pluralism och normkritik. På Youtube kan du ta del av 28 videoklipp från konferensernas föreläsningar.

"Rasism, funkofobi, antisemitism, transfobi, islamofobi, antiziganism och homofobi får livskraft av föreställningar om kulturell renhet och idéer om ett homogent och idealiserat svenskt folk som tänkt, känt och varit lika. Samtalet, platsen och kulturen bör tillhöra alla oavsett livsstil, sexuell läggning, klass, kön, funktionsnedsättning eller ursprung."