Böcker på andra språk

Behöver du en bok på något annat språk så leta i vår katalog eller fråga personalen på våra bibliotek.

Böcker på andra språk

Böcker på andra språk

Det är alltid intressant med att prova på att läsa böcker på andra språk än det som är ens modersmål. Här i Sverige är vi många som klarar oss igenom en bok på engelska och även våra grannländers språk. Nu tänker jag danska och norska, för finska blir lite tuffare då det språket kommer från en annan språkgren.

Men tänk hur det är för alla som kommer nya till Sverige och har svårt att finna böcker på sina modersmål. För hur lätt är det att finna böcker på svenska i andra länder som inte är stora turistmål? Och hur viktigt är det att få läsa böcker på sitt modersmål när man kommit till ett nytt land? Och är det viktigast att dessa böcker är skrivna på modermålet och utspelar sig i den kulturen eller är det bättre att man här i Sverige får läsa exempelvis Astrid Lindgrens böcker översatta till sitt språk så att man får ta del av den svenska kulturskatten?

I Barnbokskatalogen finner man varje år ett urval av böcker för barn som är på andra språk, men på våra bibliotek finns ju så mycket mer, både för barn och vuxna. Och är det så att vi inte har ett specifikt språk på hyllan så kan vi så gott som alltid ordna fram det. 

Vi kommer inom V8biblioteken göra en satsning under 2015 på att köpa in och bygga upp ett eget basbestånd av medier på främmande språk med hjälp av medel från Region Västerbotten.  Förr hade vi möjlighet att i större utsträckning låna in från Internationella biblioteket, men med den nya bibliotekslagen gör det att varje kommun själv är ansvarig för att tillgodose sina invånares behov i denna fråga.

Glöm inte att vi även tillhandahåller e-böcker på andra språk än svenska, även om det ännu så länge finns mest av e-böcker på engelska, och på internet finns det flera gratis lexikon på många olika språk, t ex Lexin. Fler resurser på främmande språk hittar du här. Men tänk på att nyttja vissa översättningstjänster som Google Translate med försiktighet, det är inte alltid resultatet blir så lyckat.

I V8-bibliotekens katalog kan du via en utökad sökning hitta media på andra språk än svenska. Välj önskat språk och klicka på sök.

Taggar:

Skrivet av: Gunilla Andersson den 18 mars 2015