Banned Books Week Sverige

För allas rätt att skriva, läsa och tänka fritt.

Banned Books Week Sverige 2023 äger rum mellan den 9–15 oktober och är ett återkommande evenemang för att uppmärksamma fri tillgång till litteratur och information.

Under Banned Books Week Sverige uppmärksammas litteratur som är, eller har varit, förbjuden någonstans i världen.

Vad är en förbjuden bok?

"En förbjuden bok kan vara en bok som någon tycker att ingen annan ska få läsa. Det kan innebära att en bok inte får ges ut eller säljas, att innehållet censureras eller att den plockas bort från skolor och bibliotek. I USA infördes till exempel 1477 bokförbud bara under hösten 2022. I Ungern finns det sedan 2021 en lag på att barn under 18 ska skyddas från böcker som berör hbtq-frågor. I Minsk tvingades bokhandeln Knihauka stänga efter att varit öppen mindre än en dag. I samband med stängningen frihetsberövades personalen och flera böcker beslagtogs.

De som tar initiativ till att förbjuda böcker kan vara en statlig myndighet, polis, föräldraorganisationer, religiösa samfund, rektorer, styrelsemedlemmar och liknande. Vanligt förekommande anledningar till att böcker blir förbjudna kan vara att de har en tydlig hbtq-tematik, att texten uttrycker kritik mot ett samhälle eller att innehållet går emot religiösa uppfattningar." Källa: Svenska PEN

Läs mer om Banned Books Week hos Svenska PEN, Svensk biblioteksförening och Banned Books Week Coalition.

Här finns också en lista över förbjuden litteratur. Flera av böckerna går att låna på v8-biblioteken och här nedan ser du några av dem!

  1. 1984

    Av: Orwell, George