Bibblan guidar

-700 kvalitetsresurser, databaser och andra källor av referenskaraktär, utvalda och granskade av bibliotekarier

Bibblan guidar är en samling med ca 700 faktakällor, dvs databaser och webbplatser som innehåller mycket fakta och information.

Alla resurser i Bibblan guidar har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek.

Bibblan guidar drivs av Malmö stadsbibliotek som en del av ett nationellt utvecklings- och samverkansuppdrag i partnerskap med Kungliga biblioteket.

 Alla källor som finns med i Bibblan guidar har försetts med ett eller flera ämneord. Dessa hämtas från databasen Svenska ämnesord, som utvecklas och underhålls av Kungliga biblioteket.

Bibblan guidar prioriterar svenska resurser, men innehåller även ett stort antal källor på engelska samt en del på danska, norska, tyska, franska eller spanska. 

Du kan söka via kategorier, ämnesord eller fritext. 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Mona-Lisa Wallin den 16 januari 2019