Biblioteksbyggnaden och bibliotekets historia

Järnvägshotellet, där Storumans bibliotek nu ligger, uppfördes 1923-24 efter ritningar av Folke Zettervall.

Den äldre delen utgjordes av en enda byggnad med första- och tredjeklassmatsalar, reception, köksavdelning och serveringskorridor. Huvudingången med veranda låg på den norra fasaden. Svängdörrarna till vänster vid receptionen ledde in till förstaklassmatsalen, medan en separat ingång med veranda på västra gaveln ledde in till tredjeklassmatsalen.

Trappan från receptionen leder upp till övervåningen, där det fanns åtta rum för resande. Samtliga rum hade eget tvättställ, men toaletten var gemensam. Det fanns även ett rum för föreståndarinnan. Vindsvåningen var inredd med tre rum för de anställda.

Vid tillbyggnaden 1934 förlängdes förstaklassmatsalen med 2 rum; det östligaste kallat ”Klubbrummet”. Dessutom utökades antalet resanderum med 5 stycken. På övervåningen tillkom ett uppackningsrum samt två rum för föreståndarinnan. Huskropparna förbands med en korridor mot söder.

Receptionen med stockpanel, liksom övervåningens korridor och hall, är målade i dalablått. Förstaklassmatsalen är delvis brunbetsad, med vackert utformad takfris, takmålningar och smidda ljuskronor.

Den ursprungliga dekoren i dalastil skall enligt uppgift från första arrendatorn vara E. Tallmo. Vid utbyggnaden har denne uppenbarligen kompletterat den invändiga målningen. Två danska konstnärer fick i slutet av 1950-talet göra ommålningar av samtliga väggar i tredjeklassmatsalen och det tillhörande kapprummet, samt av fondväggen och den inre långväggen i förstaklassmatsalen. Det senare framför allt på grund av att dåvarande innehavaren nekats fullständiga rättigheter, med motiveringen att lokalen med sina bruna väggar ansågs vara för mörk.

Några större reparationer har inte gjorts sedan 1954, utöver inläggningen av korkmatta i den nyare delen. Under den delen byggdes 1957-58 ett garage. Järnvägshotellet blev 1980 kommunbibliotek och byggnaden är K-märkt i stadsplanen.

Läs mer om Storumans bibliotekshistoria här

Järnvägshotellets exteriör från 1920-talet.
Järnvägshotellet på 1920-talet. Äldsta delen utgjordes av en enda byggnad med 1:a och 3:e klass matsal, reception, köksavdelning och serverings-korridor. Till höger i bild ser man hotellets isbod. Källa: Storumans fotoarkiv

Järnvägshotellets exteriör i dag.
Järnvägshotellet i dag, fasad mot väster