Mer om biblioteket

Biblioteksinformation

I början av år 7 informerar vi om vårt bibliotek och V8-biblioteken. Vi går igenom E-biblioteket, hur de hittar böcker, både fakta- och skönlitterära böcker, hur de skapar konto, hur de lånar, hur de återlämnar m.m.

Vi informerar även om hur de använder NE (Nationalencyklopedin digitalt) och ILT (Inläsningstjänst).

Vi genomför även en föreläsning om Hjärnan och läsning, där vi tar upp hur viktigt det är med läsning både för individ och samhälle.

Gruppläsning

En del böcker på biblioteket finns i två exemplar eller fler, för att eleverna ska få möjlighet att diskutera boken med varandra och därigenom öka läsförståelsen.

 

Lässvårigheter 

Vi har en del böcker på skiva att låna direkt och e-ljudböcker finns tillgängliga på biblioteket.  Eleverna kan också ladda ner talböcker från www.legimus.se till sin dator, mobil eller surfplatta. Inloggningsuppgifter får de av oss på biblioteket, efter att de har ansökt om den tjänsten

Bokprat

Skolbibliotekarien presenterar böcker inför stundande läsveckor, som sker fyra gånger per läsår.

Läsprojekt

Vi anordnar läsprojekt i olika årskurser, för att de aktivt ska träna olika lässtrategier.

Informationssökning och källkritik

Skolbibliotekarien har som avsikt att erbjuda pedagoger stöd i källkritik, informationssökning och upphovsrätt.

Nätkärlek

Vi informerar om följder av näthat för år 7.

Utställningar

Vi uppmärksammar speciella dagar genom utställningar och eleverna kan också ställa ut sina alster i biblioteket. 

Hembergsskolans bibliotek Vilhelmina Lappland