Biblioteksplan 2016-2018

Vilhelmina kommun

Här kan du läsa den politiskt beslutade biblioteksplan gällande all biblioteksverksamhet i kommunen 2016-2018.

 

En ny plan gällande 2019-2021 har tagits fram men ännu inte beslutats om politiskt.