Biblioteksplan 2023-2026

Här kan du läsa Sorsele kommuns biblioteksplan för åren 2023-2026!

Biblioteksplanen är antagen av kommunfullmäktige och är ett vägledande dokument som styr biblioteksverksamhetens fokusområden för de kommande fyra åren.