Biblioteksplan för Norsjö kommun 2020-2023

Alla kommuner och landsting ska ha en politiskt antagen biblioteksplan och biblioteksplanerna bör ge närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning på sådan nivå att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas.
Biblioteksplanerna bör vara uppföljningsbara och kopplade till bibliotekslagen.

Här kan du ta del av Norsjö kommuns gällande biblioteksplan