Boken kommer på Lycksele bibliotek

Boken kommer är en gratis service för dig som inte kan komma till Lycksele bibliotek själv, på grund av funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.
Personalen plockar ihop och kommer hem till dig med de böcker som du vill låna. Efter fyra veckor kommer vi med nya böcker och hämtar de böcker du lånat.
Vill du använda Boken kommer? Kontakta Lycksele bibliotek på telefon 0950-168 25

Böcker med gul bakgrund Pixabay