De oskyldigas tystnad

Kambodja är ett av de fattigaste länderna i värden. Många familjer säljer sina döttrar när de är fem, sex år i utbyte mot ett par hundra kronor. Detta är en av de drabbade flickornas historia.

En del av flickorna säljs som slavar men majoriteten av dem tvingas till prostitution. Somaly Mam var en av dem.

Hon berättar i boken om sin tragiska barndom då hon ständigt utsattes för misshandel och tortyr. Somaly såldes till olika män som våldtog och förnedrade henne. 16 år gammal skickades hon till en bordell. Efter åtta år som prostituerad fann hon äntligen en väg ut ur helvetet. Senare i livet grundade hon organisationen Afesip som är en biståndsorganisation som bekämpar orsakerna till och konsekvenserna av sexuell exploatering. De har som mål att rädda och socialt återanpassa människor som förslavats sexuellt samt att bekämpa människohandel. År 2006 var Somaly en av åtta flaggbärare vid invigningen av vinter OS i Turin.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Eva-Lis Svanberg den 19 december 2013