De sitter väl bara och rullar tummarna!

Spekulationer om "De Andra" och empatins betydelse

Elefant i blindo


Handen på hjärtat, visst har även du tänkt tanken ibland? Undrat vad de gör på banken hela dagarna eftersom de ”aldrig har öppet”. Eller i ICA-kön tänkt att ”herregud varför öppnar de inte en kassa till, sitter alla och fikar eller”?

Jag har i alla fall tänkt så, många gånger och i olika sammanhang. Men för rätt många år sedan insåg jag att det var fruktlöst att tänka så, och dessutom både fördomsfullt och orättvist. För vad vet jag om vad de gör på banken när de inte har öppet? Vad vet jag om att driva en mataffär? 

Vi människor utgår helt naturligt från det vi vet (eller tror att vi vet), våra egna referensramar.

Elefant i blindo
Och de kan ju se väldigt olika ut. Det är därför det är så viktigt med empati och inlevelseförmåga. För vi kan inte rimligtvis vara så allmänbildade att vi alltid kan bilda en korrekt och rättvis uppfattning, inte heller exempelvis veta eller förstå hur och varför andra kulturer och religioner utformats under tusentals år. Vi kan gissa och spekulera, och det gör vi, och om många ansluter sig till samma antaganden  blir de snabbt till samhällsmyter. Våra förutfattade antaganden och åsikter omvandlas via myterna till något vi håller för sant, eftersom ”hundratals, tiotusentals andra inte kan ha fel”. Förstår ni faran i detta? Mänsklighetens historia kan rada upp oändligt antal exempel på varför detta är så farligt och vilka fruktansvärda konsekvenser det kan få.

 

Det vi inte är
Vad har detta med banken eller ICA att göra, kanske du undrar? Jag tycker det är ett bra, vardagligt exempel på när förutfattade meningar lätt leder till elaka tankar och ord. Jag hade lika gärna kunnat ta upp skvallret om kollegan eller grannen, politikerförakt eller hundra andra exempel. Utan att vi är medvetna om det definerar vi ofta oss själva genom att på olika sätt visa vad vi inte är. Vi tar avstånd från det som känns främmande för det vi uppfattar oss vara. Det är De andra som är arbetslösa, sjukskrivna, skrivbordsryttare, ohälsosamma, omoraliska, trångsynta etc. Vi kan inte vara 100% upplysta om precis allt, det är omöjligt. Inte heller kan vi se på världen ur alla andra kulturers, klassers, etniciteters, ideologiers  eller religioners perspektiv och verkligen förstå. Men med empati, respekt och medmänsklighet kan vi komma långt.

Vi är alla trots allt människor: banktjänstemannen, kassörskan, vårdbiträdet, läraren, politikern, grannen, den långtidssjukskrivne, den arbetslöse, invandraren, romen, samen, buddhisten… Det betyder att vi har betydligt fler gemensamma nämnare än olikheter. Om vi minns det, och inser att det finns oändligt många sidor av varje människa, beteende, situation och företeelse som vi aldrig ser eller är medvetna om, kanske det är lättare att fokusera på likheterna, lättare att känna empati?


 

/ Mona-Lisa Wallin, bibliotekschef & kulturansvarig Vilhelmina

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Mona-Lisa Wallin den 18 oktober 2013