Läs svaren från demokratienkäten här!

Nu är demokratienkäten stängd. Tack alla ni som har svarat. 100 vuxna och 336 elever har svarat. Enkäten är anonym och öppen fram till valet. Vi hoppas att enkäten kan inspirera politiker och alla vi Lyckselebor att tillsammans göra Lycksele kommun ännu mer fantastiskt att leva och verka i.

Läs svaren från demokratienkäten

Enkäten är anonym och resultatet från enkäten presenteras för politiker som får ta ställning till era svar.

Vid frågor ring biblioteket 

Anna Sollén: 072-543 84 42 

Amelie Hövenmark: 070-666 97 48

den 23 augusti 2022