Det du behöver veta om lön och lönesättning

Vilka samband finns mellan pengar och arbetsmotivation? Vilka krav kan ställas på lönesättande chefer och vad är det som karaktäriserar ett lönesamtal?

Med den här boken vill författarna lyfta fram och visa hur komplicerat det kan vara att arbeta med lönefrågor i praktiken. Löneskillnader mellan könen är en fråga som tas upp liksom problematiken kring bedömning av en persons arbetsprestation. 

Morén är ekonomie doktor i företagsekonomi och arbetar med kompetens- och utvecklingsfrågor och Lindvall är docent inom samma området och har mångårig erfarenhet av bl.a. ledarutveckling. Boken baseras på forskning, men ger inga enkla svar. Den är grundläggande så läsaren behöver inte ha några förkunskaper. 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Kerstin Oskarsson den 18 februari 2014