Det litterära Västerbotten

En kväll i oktober samlades en skara skrivande människor i biblioteket. Det skulle bli upptaktsträff för det nya projektet Det litterära Västerbotten. Kaffet stod framdukat, stolarna fylldes och stämningen var varm och förväntansfull. Just den här kvällen träffades skrivintresserade från Åsele, Vilhelmina och Dorotea kommuner i Åsele bibliotek. Projektledaren Carl-Axel Gyllenram och författaren Elisabeth Rynell fanns på plats och nu började en givande träff som skulle bli svår att bryta upp från.

Västerbotten kallas Berättarnas län och har gjort sig känt för starka författarnamn som Sara Lidman, Torgny Lindgren, PO Enqvist m.fl. Under senare år har även en rad barn- och ungdomsförfattare etablerat sig, men är Västerbotten idag ett författarvänligt län, och får litteraturen som konstform det stöd den behöver? Vad behövs för att länet ska behålla sin ställning som litteraturlän? Sådana frågor har legat till grund för den förstudie som Carl-Axel Gyllenram gjort på uppdrag av Länsbiblioteket.  Gyllenram som själv är författare och aktiv inom Författarcentrum har undersökt behovet av insatser för etablerade författare såväl som eventuellt blivande författare.  Nu går man vidare i ett treårigt projekt som inleddes 1 maj i år och finansieras av Kulturrådet och Region Västerbotten. Dess mål är kortfattat att stärka litteraturen som konstform genom att göra det lättare att bli och vara författare i länet.  

Projektet ligger helt rätt i tiden. Förra året lade Litteraturutredningen fram sitt slutbetänkande ”Läsandets kultur”, där man framhåller behovet av ett Läslyft för Sverige, för att försöka vända den negativa läsutvecklingen.  ”Med fler författare i länet, i olika åldrar som skriver för olika målgrupper, inte minst barn och ungdomar, blir det lättare att bedriva och utveckla det läsfrämjande arbetet”, säger Carl-Axel och menar att ju fler läsare desto större möjligheter för våra författare att leva på sitt arbete. Det ena förutsätter det andra så att säga. Nu är också kommunbiblioteken med på banan med olika insatser och försöker hjälpa till på detta angelägna spår. Litteratur- och läsfrämjande är ju vår hjärtesak.

Skrivandets sinne
Författaren Elisabeth Rynell som deltagit i flera upptaktsträffar under oktober, är bl.a. känd för sina romaner Hohaj och Till Mervas. Hon har tidigare bott i byn Betsele några mil från Lycksele. I sin nya bok Skrivandets sinne, berör hon skrivandet på olika sätt, men också icke-skrivandets våndor. För Rynell är skrivandet en förutsättning för att hon ska känna sig riktigt levande. Under den här kvällen läste hon valda delar ur boken och berättade ofta om sina litterära resonemang med nära vännen Sara Lidman. Hon läste också ett varmt och humoristiskt stycke om Saras insats när den ryske författaren Valentin Rasputin var på besök. Vi njöt.

Vid mitten av november kommer författaren Pär Hansson att delta i upptaktsträffarna på några av kommunbiblioteken. Han är uppvuxen i Vännäs och hämtar ofta motiv från sin uppväxt och den norrländska naturen. Pär Hansson har nyligen fått Norrländska litteratursällskapets pris för sin femte diktsamling Vi plockar bär i civilisationen. Jag skulle väldigt gärna höra honom berätta och läsa sina texter från mitt i livet.

Vi plockar bär i civilisationen

Som så ofta efter engagerande arrangemang kom också vår trevliga upptaktskväll att bli sen. Frågorna var många, liksom tipsen och råden som delades. Kontakter knöts och när vi så småningom bröt upp och åkte hem, var deltagarna från min kommun väldigt nöjda och förväntansfulla inför en fortsättning. Formen för detta får vi återkomma till. Aktiviteterna kan möjligen bli lite olika i varje kommun, beroende på vilka behov av stöd och inspiration man behöver i skrivandet.  Om du tycker att det vore intressant att ta del av vad projektet kan erbjuda, så ta kontakt med ditt kommunbibliotek och anmäl intresse. Du kan också fylla i ett frågeformulär på projektets webbsida www.litteraravasterbotten.se , där du meddelar projektledaren vad du önskar av projektet. På hemsidan hittar du också mer att läsa om projektet.  

// Kerstin Oskarsson, Dorotea bibliotek

Skrivet av: Kerstin Oskarsson den 28 oktober 2013