Dorotea Pride

Tillsammans är vi pride.

Dorotea är ett samhälle där alla ska känna sig välkomna. Regnbågsveckan med alla aktiviteter är ett sätt att manifestera detta. Vi vill bidra till ett öppnare samhälle och främja utvecklingen för HBTQI-personer i Dorotea.

Dorotea regnbågsvecka anordnas för att skapa trygga mötesplatser, öka kunskapen och markera att du har rätt att vara du. Ytterst handlar det om mänskliga rättigheter och om demokrati.

program information om regnbågsveckan i Dorotea