Elsa beskow och hennes fantastiska illustrationer

När jag läste konstvetenskap skrev jag min B-uppsats om Elsa Beskows illustrationer. Det var hennes fantastiska naturskildringar som lockade mig till att skriva om henne. Jag tänkte i denna krönika berätta lite om Elsa Beskows och vad som kan ha inspirerat henne.

solägget

solägget
Elsa Beskow, eller Maartman som var hennes flicknamn, föddes 1874  och växte upp i en mycket kulturell familj. I familjens bekantskapskrets fanns kända kulturpersonligheter såsom August Strindberg och Ellen Key. Som vuxen var Elsa och hennes man Natanel nära bekant med Anders
sagan om den lilla lilla gumman
Zorn och Carl Larsson. I familjen var det pappa Bernt som var sagoberättaren. Elsa Beskow beskriver honom i en text i "Barndomslandet". ”Ibland brukade han roa sig och oss med att sätta ihop långa berättelser, till exempel om hur vi allesammans gjorde skeppsbrott och hamnade på en obebodd ö, där vi upplevde allt möjligt underbart tillsammans” (Från "Elsa Beskow: vår barndoms bildskatt"). Även mormor Johanna Bergström hade berättat många sagor för henne, bland annat den om den lilla, lilla gumman. 

Elsa Beskow gick på Tekniska skolan även kallad Teknis mellan åren 1890-1895.  Där läste hon till teckningslärare och fick bland annat öva sig i att teckna mönster och växter. Dessutom ingick olika textningsarbeten och ornamentikstudier och det var något hon blev mer intresserad av und

hattstugan
er sin tid där. De hade även figurstudier, något hon tyckte var mycket givande. Därför övade hon tillsammans med några klasskamrater på kvällstid, bland annat hade de varandras småsyskon som modeller. Att använda sig av barn som modeller var något hon kom att fortsätta med även i sitt yrkesverksamma liv. Hennes söner fick ofta vara modeller och hon hade dem framför ögonen eftersom hon satt mitt i huset med barnen omkring sig.

Vad inspirerades konstnären Elsa Beskow av, och vilka bilder kan ha påverka henne under den tid hon växte upp och under hennes vuxna liv? Några av de mer kända bilderböcker som fanns under hennes barndom var illustrerade av Jenny Nyström, Nanna Bendixon och Ottilia Adelborg.  De var också de som lade grunden för svensk bilderbokstradition. En annan viktig bilderbok var "Pelle Snusk" (Struwwelpeter) och de tyska "Bilderbogen". Under tiden hon gick på Teknis nämner hon Ottilia Adelborg och menar att hennes ornamentala illustrationer tilltalade henne. Hon blev även senare vän med Ottilia Adelborg och bodde och arbetade hos henne några veckor under hösten 1911. 

En an

blomsterfesten i täppan
nan konstnärlig inspirationskälla var Walter Crane från England.  Hans bilderbok "Flora´s feast" med blommor som har mänskliga personligheter ska ha varit en förebild för Elsas bilderboksskapande. Samma sak med Ottilia Adelborgs "Prinsarnas blomsteralfabet", den har Elsa själv framhållit som en viktig inspirationskälla.  Men det kan vara tveksamt att söka förebilder utomlands för de bilderbokskonstnärer som var verksamma vid sekelskiftet eftersom nationalismen bredde ut sig i Sverige och vi exporterade fler bilderböcker än vi importerade.

Jugend från Tyskland var den stil som dominerade bilderboken mellan åren 1900-1910 men vissa menar att den inte satte så stora spår hos Elsa Beskow. Jugend kan kortfattat beskrivas som en stil inom konsten som tog sin inspiration från naturens organiska former och gjorde de mer stiliserade.  Men under sin tid på Teknis hämtade Elsa Beskow sitt studiematerial i den svenska skogen och man uppmanades föra in den svenska naturen i sina ornament. Så vissa influenser av jugend finns hos Beskow, och som Barbro Schaffer skriver, ”Att skapa nationell prägel på jugend, är ett tidens tecken” (Från "Elsa Beskow: vår barndoms bildskatt").  Barbro Schaffer menar vidare att Beskow står nära de tyska romantikerna då hon gestaltade naturen i sina bilderböcker. De sökte en andlig dimension i sitt måleri och Elsa Beskow bjöd i sina bilder in barnet till den besjälade naturen. 

Unde

tomtebobarnen
r tiden hon gick på Teknis hade hon förläsningar i konsthistoria och särskilt föreläsningar om Sveriges konsthistoria uppskattades av Elsa. Så här beskriver hon en föreläsning av Dr Göthe, ”Han skall föreläsa om Sveriges konsthistoria, och för att få en värdig bakgrund därtill talade han om Sveriges läge och natur med dess inverkan på folklynnet etc. Jag är så glad, att jag kan få höra på hans föreläsningar och så tycker jag det är så roligt, att akademisterna få mera utbildning genom dem, för det kunna de nog behöva." (Från "Solägget: fantasi och verklighet i Elsa Beskows konst" av Stina Hammar)” 

Ännu ett exempel på att Elsa Beskow följde sin tids anda var att både Elsa och Natanael var inspirerade av Arts and Crafts Movement som kom från England.  Det var en rörelse som förordade hantverket och det genuina framför det masstillverkade. I sagan "Herr Klumpedump av Klumpedonien" från 1915  har Stina Hammar tolkat berättelsen så här ”[…] industrialismen är en drake, som uppslukar människornas förmåga att skapa själva och glädjas åt att verket andas. Tennsoldaterna i barnens leksakslåda var massproducerade liksom kriget som rasade i världen 1914-1918" (Från "Solägget: fantasi och verklighet i Elsa Beskows konst" av Stina Hammar).


/Maria Olsson
 

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Maria Olsson den 3 augusti 2015