Suorsán tjeälddie - en del av Sápmi

Folkbiblioteken har ett särskilt uppdrag att främja och synliggöra det samiska urfolkets kultur och språk. Biblioteken i Sorsele och Ammarnäs har samiska avdelningar i bibliotekslokalen. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med detta uppdrag!

Suorsán tjeälddie, Sorsele kommun, är en del av Sápmi och är sedan 2010 en samisk förvaltningskommun. Fjällbyn Gávtjávrrie, Ammarnäs, är Sveriges rentätaste område. Här finns samebyarna Ran och Gran som bedriver renskötsel.

Ett av kommunens mål som förvaltningskommun är att särskilt främja barns utveckling av en kulturell identitet och användningen av det egna minoritetsspråket. Det går att läsa mer om detta uppdrag på kommunens hemsida

Sorsele bibliotek arbetar på olika sätt med att stärka och främja samisk kultur och litteratur. Detta arbete kan till exempel handla om att använda det umesamiska språket i lokalen och på sociala medier, prioritera inköp av samisk litteratur och samiska kulturarrangemang och att använda sig av samisk kompetens och erfarenheter i frågor som rör detta arbete. Du kan läsa mer om detta arbete i vår biblioteksplan.

Under hösten genomför Sorsele bibliotek ett särskilt projekt tillsammans med Samernas bibliotek med målsättningen att skapa ett bättre hylltextsystem för samisk litteratur. Läs mer om vårt projekt Samisk samling - vems samling?.

Pågående & matnyttigt

 1. Samiska bokpåsar i Sorsele!

  På biblioteket i Sorsele finns flera samiska bokpåsar till utlån. De har olika teman och innehåller böcker, leksaker, spel av olika slag och fakta om Sápmi. Sök på "Sorsele bibliotek" i katalogen så hittar du dem. De flesta kan skickas inom hela V8. Här finns lite mer information om varje påses innehåll!

 2. Samiska resurser

  Här har vi samlat lite olika länkar och resurser som kan vara användbart för den som vill veta mer om samisk litteratur, författare, bibliotek och språkrevitalisering!

Verksamheter & projekt

 1. Samisk samling - vems samling?

  Innehåll

  Ett projekt mellan Samernas bibliotek och Sorsele bibliotek ska under 2023-2024 arbeta med att utveckla en grundstruktur för de klartextkategorier som används i folkbibliotekens samiska samlingar. Genom utforskande workshops med deltagare av samiskt ursprung syftar projektet till att hitta relevanta kategorier för litteratur skriven både av samer och om samer.