En samlares vedermödor

När man flyttar upptäcker man snabbt att samlandet som hobby kan vara en stor belastning.

När man flyttar upptäcker man snabbt att samlandet som hobby kan vara en stor belastning.
 
Jag har just flyttat hela familjens samlade bohag de 8 milen mellan Sorsele och Malå. Samlingen frimärken gick bra att få ner i en handfull flyttkartonger, men mina gamla cyklar tog både mycket plats och krävde en hel del planering att flytta. Utan att gå in för djupt på de psykologiska mekanismerna bakom samlande, kan jag konstatera att dess påverkan på mig är starkare än de praktiska fördelarna med att äga få saker.
 
Människan har varit jägare och samlare i tusentals år, och dessa drifter anses vara en viktig faktor för artens överlevnad. Även som bofasta bönder var samlandet en viktig sysselsättning. Fram till ett par generationer tillbaka var insamlandet av vinterfoder på ängar och sjöstränder livsviktigt för många västerbottningar. Landskapets många lador vittnar om detta arbete. Då var längden på gårdens hässjor och antalet lador statusmarkörer, som idag har ersatts av senaste bilmodellen på garageuppfarten och en välklippt gräsmatta.
 
I den postindustriella tid vi nu lever i är samlandet en avkoppling och ett sätt att kunna ta kontrollen över och hålla ordning på ett mikrokosmos. Jag har studerat nästan varenda lager och varenda mutter på mina cyklar, och vet hur de ska demonteras utan att jag gör åverkan. Detta är praktiskt då man ska montera ner och flytta cyklarna. Denna kunskap skänker mig nog också ett visst mått av tillfredsställelse, även om jag inte vanligtvis tänker på saken i sådana termer.
 

Att värdera sin samling, eller delar av den, är ofta en ganska komplicerad historia. Jag minns hur jag som ganska ung försökte förklara för en klasskompis att det pris som står i hans frimärkskatalog är vad man får betala om man ska köpa frimärket, och inte dess faktiska värde.

Samlingar och enskilda föremål ska byta ägare för att samlarhobbyn ska kunna fortleva. När jag var liten skedde detta enligt principen – ett frimärke mot ett annat frimärke. Detta fungerade utmärkt! Lite mer komplicerat blev det när någon kom på att vissa frimärken i samlingen är så fina att det borde bytas mot två frimärken. Idag är det tyvärr ofta mitt bankkonto som belastas då jag införskaffar nya saker till min samling.

Många lägger ner både pengar och möda på album, specialinredda lådor och till och med kassaskåp för att försöka garantera att deras samlingar ska ha evigt liv. Trots alla ansträngningar finns många exempel på hur samlingar har skingrats mot ägarens vilja. Jag läste för ett tag sedan om en samlare vars fru hade lämnat in sin mans cykelsamling till försäljning till en auktionsfirma. Den hängivne samlaren upptäckte det hela då han intet ont anande besökte auktionsvisningen. Vilken chock!
 
På biblioteket i Lycksele arrangeras samlarträffar en gång i månaden under terminerna. Då träffas ett gäng entusiaster som samlar olika saker för att byta erfarenheter och hjälpa varandra att få tag på samlarföremål. Här är alla samlare välkomna!
 
Erik Ohlsson
 
Böcker om samlande:
Platen, Kim von & Tull, Göran (red.), Svenska samlare, B. Wahlström, Stockholm, 2003
Boström, Anders, En samlare, en story, Samlarboken.se, Skellefteå, 2008
 
Länkar:
Samlarförbundet Nordstjärnan är en förening för samlare av alla kategorier.
På hemsidan Samlaren.org visar många samlare upp sina rariteter.
 
 

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Teknikhuset den 31 maj 2011