eRUM besöker Slussfors och Gunnarn

Du kan få hjälp med e-tjänster, t ex. Försäkringskassan, Schoolsoft, E-mail, Bank ID, Swish, handla på nätet etc. Du får tid att lära dig telefoner, surfplattor och datorer tillsammans med en handledare. Personlig och kostnadsfri hjälp. Välkommen!

eRUM Storuman

Gunnarns skola, kl. 17.00 - 19.30

Onsdag: 27/2, 27/3, 24/4, 22/5

__________________________________

Slussfors skola, kl. 17.00 - 19.00

Torsdag:  28/2, 28/3, 25/4, 23/5

Målgrupp:

Taggar:

den 22 februari 2019