Ett brott i skogen?

Läs om skogsägaren Harald från Norrbäck utanför Lycksele och hans kamp mot myndigheterna.

Han har under 20 år bedrivit skogsbruk på det sätt han tyckt vara bäst, undvikit att kalavverka sin skog och har istället antingen tillämpat blädning, gallring eller Naturkultur. Skogsstyrelsen har motsatt sig denna typ av avverkning eftersom de inte tror att det går att bedriva den sortens skogsbruk.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Åsa Johnson-Persson den 4 februari 2013