Fågelsta by

Ett stycke Lappländsk historia

Ett litet häfte om byn Fågelsta. År 1905 kom den första kronotorparen Per Oskar Oskarsson och slog ner sina bopålar på den plats som skulle bli byn Fågelsta.  Häftet berättar lite om byns tillkomst och människorna som bodde där. Vissa gamla protokoll finns även bevarade.
Häftet har tagits fram i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Länk till: Dorotea byar, Fågelsta  http://www.doroteabyar.nu/default.asp?path=7172&pageid=8981

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Marguerite Nensén Edström den 26 mars 2013