Första orden: Från 8 till 16 månader

Den här filmen handlar om barn som är ungefär 8 till 16 månader gamla. I den här åldern börjar barnen säga sina första ord.

 

Du kan läsa mer på småprat.se