Flottarminnen från Ångermanälven

Upplevelser och historier från 40-, 50-, och 60-talen

En berättelser i ord och bild om flottarlivet, om arbetssätt, dramatiska och spännande episoder, naturupplevelser och roliga historier mellan 40- och 60-talen. Lars-Erik Strömqvist växte upp i ett norrländskt kronotorp och bodde därefter i en by som heter Meselefors i Vilhelmina socken i Lappland. I mitten av 60-talet lämnade han skogen och flottningen för att flytta till Örnsköldsvik och blir industriarbetare.
Sist i boken finns ordförklaringar till de dialektuttryck som förekommer i berättelsen.

 

Taggar:

Tipsat av: Marguerite Nensén Edström den 28 oktober 2013