Framtidens bibliotek

Två dagars föreläsningar som gav mersmak

 

Det händer att även bibliotekspersonal får åka på fortbildning, och för det mesta kommer vi tillbaka inspirerade och taggade att pröva nyvunna kunskaper! 

 

I år åkte hela personalen på två dagars seminarie: Med siktet inställt på förändring – gör vi rätt saker på biblioteken?, anordnat av Svensk biblioteksförening m fl i Umeå den 24-25 mars.


Biblioteksromantik?

De två dagarnas talare kom från olika delar av biblioteksvärlden och samhället och speglade olika sidor av temat. Först ut i raden av talare var Annina Rabe, litteraturkritiker och journalist, som den senaste tiden fått många kängor i media för att hon försvarar det traditionella biblioteket, det som inte har både lekhörna, TV-spelshörna, café etc. Hon ställde frågan om biblioteken idag lider av någon slags identitetskris eftersom vi tydligen känner behov av att fylla samhällets alla luckor. Framförallt ifrågasatte Rabe bibliotekens nya satsningar på att vara mötesplats, vilket hon menade bara lett till mycket yta och lite innehåll. Rabe menade även att bibliotekariekåren tycks hysa en rädsla för att uppfattas som gammalmodiga, medan sanningen –menar Rabe-är den att biblioteken med sin informationskompetens och grepp om ny teknik och nya medier snarare ligger i framkant och absolut hänger med i sin tid. Denna uppfattning kunde hon styrka med resultatet av senaste SCOOP-undersökningen, som visade att 76% tycker att biblioteken följer med sin tid. Hon menade även att folkbildningstraditionen och folkbiblioteksväsendet är en stor anledning till Sveriges relativt höga valdeltagande och läskunnighet.


Årets bibliotek


Ett annat spännande inslag var Niclas Forsgren och Marcus Strand från Sandvikens bibliotek, som faktiskt blev utsett till Årets bibliotek

2010. Enligt dem själva kom utnämningen som en glad överraskning men att de funderat en del på vad det var som lett fram till nominering och utnämning. Framgångskonceptet enligt Sandvikens bibliotek är:

-de lever upp till användarnas förväntningar
-de har nyfikenhet, intresse och utvecklingsvilja
-de har skapat en stark identitet och ett varumärke
-de har ett trivsamt och konstruktivt samarbete
-de erbjuder ett brett utbud av service och tjänster
-de lyfter fram ny teknik och tjänster
-chefen sanktionerar nysatsning på teknik, t ex läsplattor för utlån
-de var tidigt ute med bloggande
-de syns och verkar i sociala medier som facebook
-de har hela tiden tydliga målgrupper i fokus
-de kommunicerar via information och marknadsföring

Det var otroligt intressant att lyssna till denna dynamiska duo och man förstod snabbt att de hade vad man kallar ”team work-chemistry”.  Ändå var det inga egentliga nymodigheter de använt sig av rent metodisk, snarare klassiskt biblioteksarbete sådant det bör se ut: de hade ringat in målgrupperna genom att bryta ner dem i många små (hur många småbarnsfamiljer bor i kommunen, hur många företag finns det, etc), de hade gjort en enkätundersökning, ökat tillgängligheten både fysiskt och digitalt (biblioteket är t ex öppet 365 dagar om året!), skapat en stark identitet där tradition och förnyelse är i balans, införskaffat självbetjäning, frigjort tid för utvecklingsarbete och samtal med brukarna, utifrån en platt organisation skapat en arbetskultur med högt i tak där ingen väntar på mandat uppifrån för att genomföra en satsning.  Helt klart har Sandviken förtjänat utmärkelsen Årets bibliotek, men det är inte utan att vi andra skäms lite. ”Allt det där kan ju vi också göra – bara tiden räckte till...."

Andra intressanta talare

Andra intressanta talare var t ex Angela Zetterlund, universitetslektor vid Växjö universitet, som talade om utvärdering som ett sätt att förändra och Christer Karlsson, projektledare vid Umeå universitetsbibliotek, som talade om den äldre litteraturen, samt Elsebeth Tank, stadsbibliotekarie vid i media omskrivna Malmö stadsbibliotek som berättade om de omfattande förändringar som gjorts de senaste åren (och då talar vi INTE om gallring!)

Att så ett frö

Det var två fantastiska, lärorika och inspirerande dagar som väckte många tankar och funderingar. Vad är bibliotekens roll idag, egentligen? Hur mycket av det traditionella folkbiblioteket kommer att finnas kvar sedan vi anammat allt det nya? Hur ska vi som arbetar på bibliotek hinna följa med i den snabba teknikutvecklingen, och hur viktigt är det att vi finns med på Facebook och Twitter? Litteraturvetenskap och litteraturförmedling ingår inte som något obligatorium i dagens utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, ändå visar oändligt många studier att just litteraturförmedling är en av bibliotekens viktigaste uppgifter idag när så många i den yngre generationen har lässvårigheter och hellre använder sig av annan media än boken. En annan av folkbibliotekens traditionella uppgifter är folkbildning. Hur anpassar vi gamla och nya uppgifter och uppdrag till nutida förutsättningar och förhållanden?

Seminariet födde fler frågor än det gav svar, men det såddes ett och annat frö, och det gav perspektiv. Det är alltid viktigt med nya infallsvinklar för att tackla problem, och det tyckte jag att föreläsarna gav. Den tekniska utvecklingen som under de senaste femton åren formligen exploderat har såklart påverkat biblioteksverksamheten enormt: massor med nya arbetsvertyg och medier att behärska och många nya medtoder att tillgängliggöra det fria ordet och den fria tillgången till information. Vår utmaning finns här och nu, inte bara i en avlägsen framtid.

Huvudsaken är att vi inte glömmer för vem vi förändrar, utvecklar och moderniserar: biblioteksanvändaren. 


Vid pennan

/Mona-Lisa Wallin, Folkbiblioteket Vilhelmina

 1. Det mångspråkiga biblioteket

  Undertitel: en nödvändig utopi
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Bibliotekens service
  Finns som: Bok
 2. Folkets bibliotek?

  Undertitel: texter i urval 1994-2012
  Av: Hansson, Joacim
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Bibliotek
  Finns som: Bok
 3. Finns bibliotek om tjugo år?

  Undertitel: en antologi om framtidens bibliotek
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Bibliotek
  Finns som: Bok
 4. Biblioteket i världen

  Undertitel: en inspirationsbok
  Av: Almgren, Päivi
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Bibliotek
  Finns som: Bok
 5. Bibliotek 2.0

  Undertitel: deltagarkultur i förändring
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Bibliotekens service
  Finns som: Bok
 6. Biblioteket i samhället

  Undertitel: en gränsöverskridande mötesplats?
  Av: Stigendal, Mikael
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Bibliotek
  Finns som: Bok
 7. Biblioteken och juridiken

  Av: Broms, Susanna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2005
  Klassifikation: Bibliotek
  Finns som: Bok
 8. The Library Book

  Språk:
  Engelska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Engelsk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 

Målgrupp:

Skrivet av: Mona-Lisa Wallin den 28 april 2011