Fredrika bibliotek

Fredrika är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Med förskoleavdelningen Snödroppen och Fredrika skola som grannar ligger biblioteket centralt i det lilla samhället.