Fridlysta arter

Nu är vårblommorna här och det är roligt att plocka små buketter och sätta i vaser, men vet du vilka blommor som inte får plockas?

Alla Sveriges 43 orkidéarter är fridlysta liksom 232 andra blommor och 12 mossarter. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om vilka växt- och djurarter som är fridlysta i landet.

Webbplatsen innehåller förteckningar över alla fridlysta arter samt bild och beskrivning av några vanliga vårblommor och orkidéer.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Gun Grubbström den 23 maj 2016