Frivillig statistiknörd

Tillgången till ett väl fungerande folkbibliotek är starkt förknippat med demokrati, informations- och yttrandefrihet. Tillgång till information och förmågan att tillgodogöra sig den är en förutsättning för att du som medborgare ska kunna hänga med i vad som händer i världen, landet, länet, kommunen och kunna utnyttja dina medborgerliga och demokratiska rättigheter, vara med och påverka.

Statistik i tårtbitar

Numrerade luckor
Den här tiden på året brukar vara hektiskt för de flesta verksamheter, även bibliotek. Som verksamhetsansvarig kanske jag ibland klagar på alla siffror som ska redovisas till höger och vänster. Jag är i grunden humanist och siffror utgör därför inte någon särskild lockelse för mig. Undantaget är just biblioteksverksamhetens statistik. Detaljanalys av föregående års budget, besöks- och utlåningsstatistik ger mig nämligen värdefull information. I siffrorna  finns mycket att utläsa för den som är nyfiken. Vilka av föregående års satsningar bar kvantitativ och kvalitativ frukt? Vilka arrangemang och aktiviteter blev välbesökta och vilka uttrycktes det uppskattning för? Hur många skolungdomar tog del av bokprat och biblioteksvisningar? Hur många förskolebarn besökte vår sagostund?

Siffror kan ge en fingervisning om lästrender: har vi köpt in mer biografier och resehandböcker i år än det föregående? Har översatt kriminallitteratur fått stryka på foten för svenska kiminalförfattare? Vilken åldersgrupp lånar mest film och TV-spel? Har barn- och ungdomar lånat mer i år än föregående? Siffror talar om hur många fysiska besök vid biblioteket som gjorts och hur många som nyttjat våra elektroniska tjänster via nätet.

Statistik i tårtbitar
Siffror kan tyckas tråkiga, och inom vår verksamhet finns så många värden som inte så lätt låter sig mätas. Hur har vi lyckats motsvara invånarnas behov av service och tjänster? Vilken betydelse har biblioteket för enskilda människor? Vilka är det som inte använder biblioteket och i så fall varför? Via enkäter kan vi få svar på några av våra frågor, men det är långtifrån alla som är villiga att svara på enkäter. De som inte nyttjar biblioteket alls eller i väldigt liten utsträckning kanske inte heller känner sig motiverade att besvara en enkät. Hur ska vi då får veta anledningarna till att de inte besöker oss?

Det finns en anledning till varför vi uppmanas av stat, landsting och kommun att samla in den här statistiken, varför vi grottar ner oss i kolumnerna. En av anledningarna är att tillgången till ett väl fungerande folkbibliotek är starkt förknippat med demokrati, informations- och yttrandefrihet. Tillgång till information och förmågan att tillgodogöra sig den är en förutsättning för att medborgarna ska kunna hänga med i vad som händer i världen, landet, länet, kommunen. Detta är i sin tur en förutsättning för att kunna utnyttja sina medborgerliga och demokratiska rättigheter, vara med och påverka.

Flicka sitter på en boktrave och läser
Via Litteraturutredningen och diverse nationella och internationella rapporter står det idag klart att läsförmåga och läsförståelse hos barn och unga kraftigt försämrats under det senaste decenniet och det är, med tanke på ovan nämnda förutsättningar, ett hot mot vår demokrati. Nu samlas en massa krafter runt om i landet för en gemensam, läsfrämjande satsning. Bibliotek, skola, barnomsorg, studieförbund och en rad olika grupperingar och organisationer i samhället förbereder sig för att vända trenden.

Vi som arbetar vid bibliotek har ett tydligt mål framför oss: att vår service och vår verksamhet ska svara mot invånarnas behov. Vilka de behoven är, hur väl vi lyckas möta dem och vilka metoder som fungerar bäst för att t ex öka läslusten hos barn och unga, kan siffror och statistik – som ett komplement till invånardialog – hjälpa oss förstå. Därför grottar jag gärna ner mig i statistiken, därför känns det angeläget.

 

/Mona-Lisa Wallin
Bibliotekschef och kulturansvarig Vilhelmina kommun

 1. Läsandets kultur

  Undertitel: slutbetänkande
  Av: Litteraturutredningen
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Folkbildning
  Finns som: Bok
 2. Statistikens grunder

  Av: Stukát, Staffan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1993
  Klassifikation: Statistik
  Finns som: Bok
 3. Kvantitativa metoder

  Undertitel: grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare
  Av: Edling, Christofer
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Matematisk statistik
  Finns som: Bok
 4. Folkets bibliotek?

  Undertitel: texter i urval 1994-2012
  Av: Hansson, Joacim
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Bibliotek
  Finns som: Bok
 5. Barnbibliotek och lässtimulans

  Undertitel: delaktighet, förhållningssätt, samarbete
  Av: Sandin, Amira Sofie
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Bibliotekens service
  Finns som: Bok
 6. Biblioteket i samhället

  Undertitel: en gränsöverskridande mötesplats?
  Av: Stigendal, Mikael
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Bibliotek
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Mona-Lisa Wallin den 11 februari 2013