Global Grant

Sök stipendier och bidrag för studier, rehabilitering, ekonomiskt stöd, idrott, din förening eller mycket annat.

På Global Grants webbplats finner du stipendier och bidrag för dig själv och din familj. Det finns även anslag till skolor, föreningar och organisationer.

Global Grant innehåller information om svenska och utländska stiftelser och fonder.

Det finns också ett verktyg och instruktioner för medlemmar där du får hjälp att enkelt göra ansökningar.

Du kan söka pengar till

  • Studier, utbildning och undervisning på alla nivåer
  • Hjälp till behövande, ensamstående fattiga föräldrar
  • Sjuka och handikappade - vård, rehabilitering och rekreation
  • Forskning och utveckling
  • Kultur, konst och musik
  • Främja verksamhet för barn och ungdom, bekämpa rasism och våld
  • Miljöarbete och teknisk utveckling
  • Alla andra tänkbara ideella projekt som riktar sig till människor


Klicka på länken nedan, logga in på ditt bibliotekskonto med lånekort, personnummer eller användarnamn samt pinkod, och klicka slutligen på den länk som för dig till Global Grant.

Till inloggning för Global Grant