Guldgossar

Barnen Freya och Colt som är i tolvårsåldern lever med var sina helt olika familjer i en arbetarklassförort. Medan Freyas familj är stökig och fylld av den alkoholiserade pappans aggressionsutbrott så är Colts familj rena motsatsen.

Colts pappa öser dyrbara leksaker över barnen och framställs som en lyssnande och förstående pappa på olika sätt. Men allt är inte som det ser ut att vara. Colt har svårt att stå ut med pappan som han upplever kvävande.  Kanske har han sett eller förstått att leksakerna också har ett annat och snärjande syfte.  Är de ett sätt att locka till sig barnen för andra syften än av snällhet?
Sonja Hartnett (f. 1968) är en av de mest uppmärksammade australienska författarna och skriver för såväl vuxna som barn och ungdomar. 2008 tilldelades hon ALMA-priset, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, som är världens största barn- och ungdomslitteraturpris.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Kerstin Oskasrsson den 9 januari 2017