Hällbakat bröd

Anki Berg och Sirpa Kärki vill med boken ge en bild av hur tunt bröd äts och bakas i Västerbottens län på 2010-talet. Utgångspunkten har varit att "tunnbröd" är ett samlingsnamn för all typ av tunt bröd som bakas i vedeldad eller elektrisk häll och som består av ett kavlingsmoment. Det finns en rad varianter och lokala skillnader; mjukt, tjockt, hårt och bestående av olika sorters mjöl - alla med egna namn. Boken är ett tidsdokument och får praktisk nytta genom alla recept som finns i boken samt att den kan fungera som inspiration för fler att hålla kunskapen om att baka tunnbröd vid liv. Många fina möten med människor porträtteras i boken. Även Dorotea är med på ”tunnbrödskartan” med en intervju och bilder på Bitten Sjöström och Roland Blomqvist.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Marguerite Nensén Edström den 21 december 2015