Högläsning på YouTube: Karin Boye

Nu kan du höra bibliotekspersonal läsa noveller och andra texter på YouTube. Först ut en novell av Karin Boye.

Bild genom en filmande kamera på en bibliotekarie i en soffa som läser en bok Dorotea bibliotek

På Dorotea biblioteks YouTube-kanal kan du ta del av novellen Min son blir inte snickare av Karin Boye. Novellen handlar om den unge Karl-Gunnar som av sin familj förväntas skaffa sig en hög utbildning. Själv trivs han bäst i snickeriverkstaden. 

Dorotea bibliotek planerar att lägga ut mer högläsning så småningom.