HBTQ-diplomerad verksamhet

V8-biblioteken är ett kommunöverskridande samarbete som består av kommunbiblioteken i Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele.

Biblioteket jobbar med hbtq-inkludering. Varför?

 • Bibliotekslagen säger " biblioteksverksamhet ska vara tillgänglig för alla" Det medför att hbtq-personer ska känna sig sedda, trygga och välkomna på biblioteket. 
 • Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen skyldig att motverka diskriminering på arbetsplatsen och skapa god arbetsmiljö där alla får plats att vara sig själva. 
 • Bibliotekens verksamhet ska vara inkluderande och jämlikt.

Hur arbetar vi?

 • Vi underhåller och varierar utbudet på vår regnbågshylla kontinuerligt under året. 
 • Vi strävar efter ett inkluderande bemötande, till exempel genom att inte ha förutfattade meningar om låntagare och användare. 
 • Vi försöker samarbeta med andra aktörer i kommunen och samhället i stort för att hbtq-personers rättigheter ska tas på större allvar. 
 • Vi inkluderar medier från regnbågshyllan när vi boktipsar, har bokcirklar och så vidare. 
 • Personalen har regelbundna samtal där vi kan reflektera och utveckla vårt hbtq-arbete. 

Vad är en regnbågshylla och varför behövs det en sådan? 

 • En hylla där en kan hitta böcker, filmer och andra medier med hbtq-perspektiv. 
 • Regnbågshyllan riktar sig inte bara till hbtq-personer utan till alla. Alla påverkas av de dominerande normerna kring kön och sexualitet.
 • En speciell hylla gör det enklare att hitta för användarna. 
 • Den visar tydligt att biblioteket välkomnar hbtq-personer. 
 • Genom historien har hbtq-personer gjorts osynliga, och blir det än idag. Därför är det viktigt att synliggöra och öka kunskapen om hbtq-frågor. 
 • Biblioteket strävar efter att lyfta fram en mångfald av perspektiv. Hbtq är ett av dessa. 
 • Vi har ett lagstadgat uppdrag att tillhandahålla ett allsidigt utbud till exempel hbtq, samisk litteratur, litteratur  och medier om personer med normbrytande funktionalitet, minoritetsgrupperna och personer med annat modersmål. 

Biblioteken inom V8-samarbetet har en hbtq-handlingsplan. Hbtq-perspektivet finns med i så väl biblioteksplanen som i medieplanen. Mål och planer kvalitetsgranskas systematiskt.

Hbtq-diplomerad verksamhet i västerbotten