HBTQ-diplomering

Under 2020 genomförs en satsning på HBTQ-diplomering av biblioteken i Västerbotten!

Detta görs som ett samarbete mellan Regionbiblioteket och Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten. Syftet är att påbörja ett strukturerat och långsiktigt arbete med HBTQ, normer och jämlikhet i bibliotekets verksamhet utifrån målgrupp, arbetsmiljö och utveckling.

Diplomeringen är ett viktigt stöd för biblioteken i arbetet med det demokratiska uppdraget, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Även Malå bibliotek tillsammans med övriga V8-bibliotek deltar i arbetet kring diplomeringen.

Här kan du ta del av Regnbågshyllan som finns på Minabibliotek.se

Lesbisk odyssé sommaren 2019