HBTQ-diplomering

Diplom delades ut i samband med diplomeringskalaset som ägde rum under oktober månad 2022.

Detta görs som ett samarbete mellan Regionbiblioteket och Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten. Syftet är att påbörja ett strukturerat och långsiktigt arbete med HBTQ, normer och jämlikhet i bibliotekets verksamhet utifrån målgrupp, arbetsmiljö och utveckling.

Diplomeringen är ett viktigt stöd för biblioteken i arbetet med det demokratiska uppdraget, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Även Malå bibliotek tillsammans med övriga V8-bibliotek deltar i arbetet kring diplomeringen.

Här kan du ta del av Regnbågshyllan som finns på Minabibliotek.se


Foton: Christer Edeholt