Hembygd & släktforskning

På hembygdsavdelningen hittar du lokalhistorisk litteratur och annan media med anknytning till Vilhelmina kommun, men även övriga delar av Västerbotten och Norrland.

Bokomslag: Nybyggares dagliga leverne av O.P. Pettersson
Hembygdsavdelningen delar rum med vår samiska samling och släktforskarhörnan. 

Hembygdsavdelningen inrymmer även en permanent Bernhard Nordh-utställning, och många av titlarna finns även för hemlån. Bernhard Nordh-sällskapet har en egen webbsida för dig som är intresserad av författaren och hans verk. 

För lokalhistoriskt intresserade

är Vilhelmina museum och Vilhelmina fotoarkiv fantastiska källor till kunskap och information, så besök gärna deras webbsidor.

För släktforskare 

Hos biblioteket har du tillgång till databaserna Arkiv Digital och Digitala forskarsalen (tidigare SVAR) med digitaliserade kyrkböcker och andra handlingar. Vi har även en mikrokorts- och microfilmläsare.

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare i Vilhelmina har egna lokaler i Tingshuset och är en mycket aktiv förening. Liksom en del studieförbund håller de ibland nybörjarkurser i släktforskning. Vilhelmina Folkbibliotek har skänkt sina samlingar av mikrokort över Vilhelmina socken och närliggande socknar till föreningen eftersom vi numera kan erbjuda tillgång till materialet via databaser.