Historik över Åsele bibliotek

-30 år i samma lokaler

I år är det trettio år sedan biblioteket flyttade in i nuvarande lokaler, men vägen dit var lång.

Åsele bibliotek bildades år 1906 av Åsele Föreläsningsförening. Det bestod den första tiden, och under många år framåt, bara av ett skåp i en skolsal. Utlåningen sköttes av läraren. Först magister Lännman och efter honom magister Erik Lindgren. Bokbeståndet flyttades senare till ett kallt vindsrum i ett av skolhusen där Ruben Ådell, som då kommit till Åsele som lärare skötte utlåningen. (Han förestod biblioteket ända fram till sin pensionering år 1958).

Nästa flyttning blev till lilla salen i Elimkapellet. Där blev biblioteket kvar till 1954. Detta år beslöt regeringen att ett bibliotek skulle finnas i varje kommun och skötas i kommunal regi. Här i Åsele fanns ju redan ett bibliotek och kommunen fick överta detta av Föreläsningsföreningen. I det nybyggda Folkets Hus, som blev färdigt samma år, flyttade så biblioteket in. Efter en tid blev lokalerna trånga och en utbyggnad av Folkets Hus skulle göras, därför blev biblioteket återigen tvunget att flyttas. Böckerna skulle då magasineras i väntan på någon lokal. De flyttades till Gamla Bryggeriet och därefter till Skogsbruksskolan för att slutligen hamna i Skolhemmet. Vårat nuvarande bibliotek stod klart i mars 1982.

I samband med att biblioteket "magasinerades" skrevs det en dockteater som uppfördes i Kaffestugan 29/5 1979. En mycket rolig läsning, som du hittar i biblioteket.
Inför bibliotekets firande av 30 år, har vi ställt i ordning en glasmonter med gamla "biblioteksgrejer". Vi har även hittat ett gammalt häfte över biblioteksbeståndet från 1909 och en protokollsbok för styrelsen för Åsele folkbibliotek från 1918.
 

Vi kommer att fira Bibliotekets 30 år under perioden 12 mars - 15 mars. Varje dag bjuder vi på fika och utlottning av böcker.
Torsdagkväll 15 mars spelar och sjunger gruppen Färgen Brun.

Välkomna!

 
/ Åsa J-Persson, Åsele bibliotek

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Teknikhuset den 21 februari 2012