Hitta läsningen!

Med Hitta läsningen! gör du en resa in i bokstävernas värld tillsammans med ditt barn. Övningarna är utformade som lekar och går lätt att utföra i vardagen.

Hitta läsningen! innehåller sexton övningar för barn mellan fem och åtta år. Övningarna bygger på forskning och beprövad erfarenhet, Filmen är producerad av Kod-Knäckarna i samarbete med Natur & Kultur och med stöd från Arvsfonden m.fl.

Bodil Andersson Rack, legitimerad logoped, ger dig vägledning i hur du ska hitta ditt barns nivå och hur ni kan göra övningarna tillsammans. Dvd:n innehåller också en tio minuter lång film för föräldrar som har engelska, arabiska, persiska, kurdiska/sorani eller somaliska som modersmål.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Anna Hagenwald den 20 februari 2015