Hyresgästerna

I huset som sett sina bästa dagar bor en änka med sin dotter. Vi är i en Londonförort och det är efterkrigstid.

Mannen i huset och de båda sönerna har dött i kriget och kvar finns Mrs Wray och den vuxna dottern Francis. För att dryga ut hushållskassan tvingas de hyra ut ett rum. Det yngre paret Barber flyttar in och till en början väcker deras närvaro mest irritation. Så småningom inleds dock ett komplicerat förhållande som kommer att få ödesdigra följder. I en kontext där England står i en brytning mellan gamla traditioner och moderna influenser skildras en passionerad kärlekshistoria mellan Francis och Lilian Barber som leder till ett brott och berättelsen vänder.

Sarah Waters född 1966 är författare till sex romaner och räknas av många till en av samtidens bästa berättare och skildrare av den victorianska eran, jämförd med bl.a. Charles Dickens och Henry James. Hon har skrivit en avhandling om historisk gaylitteratur och sägs inneha en särskild förmåga att skildra lesbisk kärlek som också är återkommande tema i hennes böcker.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Kerstin Oskarsson den 11 maj 2015